top of page

PRIVACYVERKLARING

foto: Felix Q Media

foto: Felix Q Media

Laatst gewijzigd 3-9-2020

INLEIDING

Klassiek achter de Duinen neemt uw privacy serieus en behandelt uw gegevens uiterst zorgvuldig. Hierbij staat voorop dat wij ons houden aan de geldende privacy wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring laten we u weten wat voor soort gegevens wij verzamelen, met welk doel, hoe lang we deze gegevens bewaren en wat je rechten zijn.

EIGEN GEGEVENS

Contact:

Stichting Klassiek achter de Duinen

info@klassiekachterdeduinen.nl

www.klassiekachterdeduinen.nl

 

VERZAMELDE GEGEVENS

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze website, u een ticket koopt of doordat u deze zelf aan ons verstrekt (doordat u zich bijvoorbeeld voor onze nieuwsbrief inschrijft). 

Wij bewaren uw contactgegevens (bijvoorbeeld uw naam, adres, gekochte kaarten), uw e-mailadres, uw IP-adres en uw activiteiten op onze website. Wilt u een volledig overzicht van de gegevens, dan kunt u een inzageverzoek doen (zie ook ‘Uw rechten’). 

DOEL GEGEVENSVERZAMELING

Wij gebruiken de gegevens om de overeenkomst uit te kunnen voeren van de producten of diensten die u bij ons koopt (bijv. kaartverkoop), om u te informeren over de aangeschafte producten of diensten (bijv. informatiemails over aankomende concertbezoeken), uw bezoek aan onze website te analyseren voor marketingdoeleinden en ter verbetering van onze website, om u te informeren over producten en diensten van Klassiek achter de Duinen (via o.a. e-mails, nieuwsbrieven), om u in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken (zie cookiebeleid) en om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving (zoals bijvoorbeeld bron- en contactonderzoek van de GGD).

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor het doel van de verwerking nodig is.

 

Mailchimp

De opslag van uw e-mailadres op de servers van Mailchimp t.b.v. het versturen van de nieuwsbrief is voor onbepaalde tijd. U kunt zich uitschrijven wanneer u wilt, via de link onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar info@klassiekachterdeduinen.nl. Als u zich via de link onderaan de nieuwsbrief uitschrijft, blijft uw e-mailadres in het systeem van Mailchimp bewaard, om zo te onthouden dat u geen e-mails meer wilt ontvangen. Als u wilt dat het e-mailadres uit het systeem wordt gewist, kunt u daartoe een verzoek indienen via info@klassiekachterdeduinen.nl.

E-mail
Als u contact met ons opneemt per mail, wordt die mail voor onbepaalde tijd bewaard op de servers van Webreus.

Google Analytics
De gegevens die Google Analytics op de website verzamelt zijn geanonimiseerd en dus niet te herleiden tot uw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

OVERIGE ONTVANGST VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die wij ontvangen en verwerken worden beheerd door:

Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres opgeslagen op de servers van Mailchimp.

Webreus
Het e-mailadres en de website worden gehost door Webreus. Als u contact opneemt via mail, worden de betreffende mails opgeslagen op de servers van Webreus.

Google Analytics
De gegevens over uw activiteiten op onze website worden bijgehouden door Google Analytics, die deze gegevens op haar servers bewaart.

 

Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen en verstrekken deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bovengenoemde bedrijven die uw gegevens in mijn opdracht verwerken sluiten wij een bewerkersovereenkomst, om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. Wij blijven eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

UW RECHTEN

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage, correctie of wissen van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens 

  • Recht op intrekken of beperken van uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking

  • Recht op overdracht van de door ons opgeslagen persoonsgegevens aan een derde partij

Als u van een van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u een verzoek met die strekking sturen naar info@klassiekachterduinen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u daarbij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy raden wij u aan in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Daarnaast willen wij u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wij nemen neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@klassiekachterdeduinen.nl

GEBRUIK VAN COOKIES

Klassiek achter de Duinen maakt gebruik van cookies: kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen als u onze website bezoekt. Wij doen dat om de volgende redenen:

Functionele cookies
Deze zijn nodig voor de technische werking van onze website. Zo zorgen deze cookies bijvoorbeeld dat de inhoud van uw winkelmandje niet verloren gaat. 

 

Analysecookies
Wij gebruiken ook analytische cookies om het gebruik van de website in kaart te brengen en zo het gebruiksgemak van de website te vergroten. Ook gebruiken wij cookies voor Google Analytics. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen met andere derde partijen.

Aanpassen van cookies
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt kunt u aangeven of u cookies wilt accepteren. Deze voorkeuren worden opgeslagen in uw browser. De instellingen voor het beheer van cookies kunt u in de meeste browsers vinden onder het tabblad ‘privacy’ of ‘veiligheid’.

WIJZIGINGEN

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Wij adviseren u daarom om deze pagina van de website met regelmaat te controleren.

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, mail dan naar info@klassiekachterdeduinen.nl

bottom of page